JoomlaWatch Stats 1.2.7 by Matej Koval
Invited Talks (International)
 • Can A. Stem cell applications contributing to the progression of ischemic cardiomyopathy. 1st International Cell Death Research Congress, İzmir, Turkey. May 4-6 2016.
 • Can A. Searching for alternative cell sources for cardiac repair. 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies. Antalya, Turkey, October 15-18, 2015.
 • Can A. Towards understanding the potential therapeutic role of mesenchymal stem cells in human diseases. Hungarian Society of Microscopy, Annual Meeting, Siofok, Lake Balaton, Hungary, May 29-31, 2014.
 • Can A. What makes niches stem cell niches specialized microenvironments in the body? The 2nd International Students’ Stem Cell Congress, İzmir, Turkey, 24-26 May, 2013.
 • Can A. Instrumentation, fundamentals and functional approaches in confocal microscopy. The Fundamentals and Applications of Fluorescence Microscopy in Modern Cell Biology. Koç University School of Medicine, İstanbul, 11-17 August, 2012.
 • Can A. Isolation, expansion and characterization of adult stem cells. IX. International ISSX Meeting, İstanbul, Turkey, September 4-8, 2010.
 • Can A. In vitro differentiation characteristics of human umbilical cord-derived stem cells into adipocytes. 12th ADNAT Convention. Biology of Embryonic and Adult Stem Cells. Hyderabad, India. 23–24 February 2008.
 • Can A. Effects of environmental chemicals on meiotic cell cycle progression, centrosomes and spindle integrity in mammalian oocytes. Frontiers in Molecular and Cellular Biology in Reproduction and Clinical Implications, 22 Ekim–3 Kasım 2007, Antalya.
 • Can A. Tissue specific stem cells. Stem Cells and Tissue Engineering Symposium. Samsun, May 10–12, 2007.
 • Ozdemir Y, Yemişci M, Can A, Topalkara K, Dalkara T. Pericyte contraction induced by oxidative/nitrative stress impairs capillary reflow and tissue survival, despite successful opening of an occluded cerebral artery: a novel target for stroke therapy, Society for Neuroscience, 37th Annual Meeting, San Diego, California, USA, 2007.
 • Yemisci M, Gursoy-Ozdemir Y, Can A, Dalkara T. Peroxynitrite formed during ischemia-perfusion may induce early BBB opening by nitrating tight junction proteins. Joint World Congress on Stroke: Cape Town, South Africa, October 26–29, 2006.
 • Can A, Karahüseyinoğlu S. Çınar Ö, Kara F. Human umbilical cord stroma cells differentiate into neurons in vitro. The FEBS Journal Vol. 273 Suppl. 1, p. 24.31st FEBS Congress, İstanbul, June 24–29, 2006.
 • Ozdemir Y, Yemisci M, Can A, Dalkara T. Peroxynitrite formed during ischemia-reperfusion may induce early BBB opening by nitrating tight junction proteins. Neuroscience 2006, Atlanta, Georgia, USA, October 14–18, 2006.
 • Can A. The role of cellular division machinery on oocyte maturation. Abstract Book. s. 41. APICA 2005. 4th International Congress of Anatomists. September 7–10, 2005.
 • Can A, Semiz O. Centrosome and Microtubule Dynamics in Early Stages of Oocyte Maturation. Biotechnology of Human Reproduction. From Research to Clinical Application. Torino, İtalya. Mayıs 10–11, 2002.

Invited Talks (National)
 • Can A. Kök hücre araştırma-uygulamaları ve etik boyut. 1. Kök Hücre ve Biyoetik Sempozyumu; Muğla. 13 Mayıs 2016.
 • Can A. İskemik kardiyomiyopatide kök hücre yaklaşımları. 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Çeşme, İzmir. 29 Nisan 2 Mayıs 2016.
 • Can A. Hücresel tedavide ulaşılan son durum. Kazanımlar & Problemler. 6. Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, Mersin 26-28 Şubat 2016.
 • Can A. Kalbin rejenerasyonunda kök hücrelerin rolü. Pratet 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Çanakkale, 7 Kasım 2015.
 • Can A. Perisitler ve Damar Mikroçevresine Güncel Bakış. 13. Ulusal Sinir Bilim Kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs 2015, Konya.
 • Can A. Kalbin Rejenerasyonunda Mezenkimal Kök Hücreler. II. Deneysel Hematoloji Kongresi. 17-19 Nisan 2015, Kayseri.
 • Can A. Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Bilişim ve E-İletişim. 5. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi. 27 Şubat-1 Mart 2015, Diyarbakır.
 • Can A. Kök Hücrede Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 25 Kasım 2014 Bolu.
 • Can A. Hücrede Bölünme Mekaniği ve Sitokinez. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminerleri, 14 Ekim 2014, Ankara.
 • Can A. Kök Hücre ve Kavramlar. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Çalıştayı, 10-12 Eylül 2014, Manisa.
 • Can A. Kök Hücre Alanında Son Gelişmeler. 12 Ocak 2014, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara.
 • Can A. Kök Hücre: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 29 Kasım 2013, Manisa.
 • Can A. Kök Hücre: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Kasım 2013, Antalya.
 • Can A. Uyarılmış pluripotent kök hücrelerinden endotel progenitorlerinin geliştirilmesi ve transdiferansiyasyon teknolojileri. Uluslararası Katılımlı 1. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, Çeşme Antalya, 30 Ekim-3 Kasım 2013.
 • Can A. Temel bir hücresel dönüşüm: Epitel-mezenkim geçişi. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. Mersin, 28-31 Mayıs 2013.
 • Can A. Epitel mezenkim geçişi. Bütün kök hücrelerin kaynağı. 1. Sağlık Bilimleri Enstitüleri Lisansüstü Öğrenci Kongresi ve Kök Hücre Öğrenci Sempozyumu. Çeşme-İzmir, 6 Nisan 2013.
 • Can A. Hücreden dokuya. Rejeneratif Tıp Sempozyumu. Hücreden Doku Mühendisliğine. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 30 Mart 2013.
 • Can A. Mezenkimal kök hücrelerin kökeni ve biyolojik özellikleri. 3. Kök Hücre Sempozyumu, 30 Kasım-1 Aralık 2012, İstanbul.
 • Can A. Kök hücreler neden bu kadar popüler. Koç Üniversitesi, 23 Mart 2012, İstanbul.
 • Can A. Kök hücrede güncel kavramlar. Kanser Kök Hücresi Sempozyumu, 17-19 Şubat 2012, Denizli.
 • Can A. Hücre bölünmesi mekaniğinin görüntülenmesi. 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, 29 Kasım2 Aralık 2011.
 • Can A. Micrographia. The art and science of microscopic imaging. EMK 2100. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kemer Antalya, 25-28 Ekim 2011.
 • Can A. Kök hücre nişi. 1. Kök Hücre Öğrenci Sempozyumu, Ankara, 23 Eylül 2011
 • Can A. Gelişim biyolojisi perspektifinden kök hücreler. TÜBA II. Kök Hücre Kursu ve VI. Kök Hücre Sempozyumu. Ankara, 24-25 Haziran 2011.
 • Can A. Kök Hücre ile İlgili Gelişmelerin Tıp Uygulamalarına Katkıları. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu, II Bilim Şenliği DEBAT, İzmir, 15-16 El-kim, 2010.
 • Can A. Mezenkimal kök hücrelerin kökeni ve gelişimi. 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu, Samsun. 29 Eylül-01 Ekim 2010.
 • Can A, Balcı D. Cell and tissue Cryopreservation from laboratories to clinics. Xth National Histology and Embryology Congress, Çeşme-İzmir. Abstract No: K-6, 1720 Mayıs 2010.
 • Can A. Mezenkimal kök hücre biyolojisi. 1. Ulusal Mezenkimal Kök Hücre Sempozyumu, Eskişehir, 46 Şubat 2010.
 • Can A. Kök hücre ve cerrahi. 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, Ankara, 1012 Aralık 2009.
 • Vural A, Gürsoy-Özdemir Y, Yemişci M, Can A, Dalkara T. İskemi-reperfüzyon esnasında fare korteksindeki mikrodamarların intravital görüntülenmesi. 8. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, 148-149, Bolu, 2009.
 • Yemişçi M, Gürsoy-Özdemir Y, Vural A, Can A, Topalkara K, Dalkara T. Tıkanmış serebral damarlar açılsa bile perisitlerin kalsılı kalması nedeniyle mikrodamarlarda kan akımı sağlanamıyor. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 1015 Kasım 2009.
 • Can A. Kök hücre kaynaklarında yeni açılımlar. Alternatif kök hücre kaynağı olarak insan göbek kordonu stroması. İzmir, 2223 Ekim 2009.
 • Kocaefe Ç, Balcı D, Balcı B, Can A. İnsan göbek kordonu stromal kök hücrelerinin kas hasarı tamiri için yeniden programlanması. TÜBA IV. Kök Hücre Sempozyumu, Ankara, 26–27 Haziran 2009.
 • Can A. Konfokal mikroskobunun yapısı ve hücre-doku araştırmalarında kullanım endikasyonları. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon. Özet Kitabı s. 2, 2225 Haziran 2009.
 • Can A. Embriyonik kök hücre araştırmaları. 1. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, Kapadokya, 58 Mart 2009.
 • Can A. Characteristrics of stem cells and tissue specific stem cells. 9th National Histology and Embryology Congress,  Adana, Turkey. Cell and Tissue Biology Research, Abstract No: C-2, 20–23 May 2008.
 • Can A. Göbek kordonu stroması kaynaklı kök hücrelerin özellikleri ve farklılaşma potansiyelleri. 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, 69 Mart 2008.
 • Can A. Kök Hücre Nişleri. III. Kök Hücre Sempozyumu, Ankara. 5 Ekim 2007.
 • Can A. İnsan göbek kordonu matriksi kök hücrelerinin adipojenik potansyeli. TÜBA III. Kök Hücre Sempozyumu Ankara, 5 Ekim 2007.
 • Can A. Yaşam bilimlerinde konfokal mikroskobu ve kullanım alanları. 14. Farmakoloji Eğitim Sempozyumu. Mikrodüzeyde Fizyolojik ve Moleküler Yanıtların Gözlenmesi ve Görüntüleme, Diyarbakır. 18 Mayıs 2007.
 • Can A, Karahuseyinoğlu S. In-vitro differentiation of human mesenchymal stem cells into neuronal precursors. 6th National Congress of Neuroscience, Safranbolu/Karabük-Turkey, Neuroanatomy Abstract Book p. 2-3, 0913 Nisan 2007.
 • Can A. Kök hücresi nişleri. Yapı-İşlev İlişkisi. 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Uludağ, 14 Mart 2007.
 • Can A. İnsan göbek kordonu stroması kök hücrelerinin nörona farklandırılması. TÜBA II. Kök Hücre Biyolojisinde Güncel Kavramlar ve Klinik Uygulamalar Sempozyumu. İstanbul, 7 Eylül 2006.
 • Can A. Optik kesit mikroskopisi. VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Malatya, 2730 Haziran 2006.
 • Can A. Kök hücre biyolojisinde hücresel ve moleküler kavramlar. Türk Hematoloji Derneği Kök Hücre Kursu, Kayseri, 2930 Nisan 2006.
 • Can A. Günümüzde biyoteknoloji ve Türkiye’deki yeri. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin. Özet Kitabı s. 1213, 1821 Mayıs 2004.
 • Can A. Flüoresan emisyon spektrumu analizi. Çoklu görüntülemede yeni bir teknoloji. 16. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, İzmir. Bildiri Özetleri Kitabı S. 34, 25 Eylül 2003.
 • Can A, Semiz O. Sentrozomlar. Hücredeki bölünme merkezlerinin yapı ve dinamiği. 5. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Kayseri, 2831 Ağustos, 2000.
 • Can A. Dört boyutlu mikroskopik topografi. Lazer taramalı konfokal mikroskobu. 14. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Bursa, 29 Eylül2 Ekim 1999.